Hiển thị tất cả 6 kết quả

ADAPTIL ® – Đưa bạn đến gần hơn

Sản phẩm thay đổi hành vi chó hàng đầu của Vương quốc Anh. Đã được chứng minh để giảm các dấu hiệu căng thẳng. 85% người dùng ADAPTIL ® sẽ mua lại.

ADAPTIL ® là một bản sao tổng hợp của pheromone an ủi được phát hành bởi  chó mẹ một cách tự nhiên, để làm dịu và trấn an những con chó con mới của cô. Pheromone này vẫn có thể có tác dụng làm dịu tương tự đối với bất kỳ con chó nào trong các tình huống thử thách, khi được phát hành thông qua các sản phẩm pheromone của Adaptil ®.