Tại Advantage, chúng tôi quan tâm đến vật nuôi. Nhiệm vụ của chúng tôi là cung cấp cho chủ vật nuôi thông tin và hướng dẫn để làm và giữ cho thú cưng của họ hạnh phúc và khỏe mạnh.

Vậy điều gì làm cho Advantage Petcare trở nên khác biệt?

Bayer Animal Health đã phát triển Advantage Petcare với đội ngũ bác sĩ thú y, nhà khoa học động vật, chủ vật nuôi và nhà báo, kết hợp tình yêu của vật nuôi và khoa học kiểm tra thực tế để cung cấp hướng dẫn về sức khỏe và chăm sóc sức khỏe vừa giải trí vừa cung cấp thông tin.

Với di sản lâu dài về sức khỏe động vật, chúng tôi tại Bayer biết điều gì làm cho thú cưng của chúng tôi hạnh phúc và chúng tôi biết điều gì giúp chúng khỏe mạnh.