Hiển thị tất cả 2 kết quả

Aktivait là một thương hiệu trực thuộc công ty VetPlus chuyên sản xuất một loạt các sản phẩm cao cấp cho ngành thú y. Đó là tầm nhìn và sứ mệnh của chúng tôi là tốt nhất trong lĩnh vực của chúng tôi, không nhất thiết là lớn nhất.

Ngay từ đầu, trọng tâm của chúng tôi là phát triển các sản phẩm tốt nhất có thể cho vật nuôi. Trong khi nhiều công ty toàn cầu bị thúc đẩy bởi nhu cầu làm hài lòng các cổ đông và đội ngũ kế toán của họ, chúng tôi là một doanh nghiệp thuộc sở hữu gia đình và do đó không phải chịu những áp lực như vậy. Điều này cho phép chúng tôi tập trung mọi nỗ lực để tạo ra một sản phẩm phù hợp với thú cưng của bạn.