Trong hơn 50 năm, API đã dẫn đầu trong việc phát triển các sản phẩm và giải pháp cho bể cá gia đình. API cung cấp các sản phẩm đã được chứng minh để đơn giản hóa việc chăm sóc hồ cá, bao gồm điều hòa nước, thuốc, bộ dụng cụ thử nghiệm và dinh dưỡng cho cá. API làm cho việc chăm sóc cá dễ dàng hơn!