Hiển thị tất cả 2 kết quả

BEC được thành lập tại Anh hơn 50 năm trước và được cho là đã phát triển máy uống tự động bằng nhựa tròn đầu tiên cho ngành chăn nuôi gia cầm và chim. Các sản phẩm BEC hiện đã được sử dụng trong hơn bốn mươi năm và đã phát triển một danh tiếng tuyệt vời về độ tin cậy trên toàn thế giới.