Becks Bird Barn, chúng tôi tự hào về dịch vụ chăm sóc khách hàng của mình và cố gắng cung cấp cho bất kỳ khách hàng nào đang dự tính mua một chú chim nhỏ với nhiều trợ giúp và thông tin trước và sau khi mua.