Hiển thị kết quả duy nhất

Bio-Catolet cũng có thể được sử dụng cho vật nuôi nhỏ bao gồm thỏ, chuột lang và chuột. Hiệu suất Bio-Catolet ra đời với kết quả tuyệt vời trong thử nghiệm Oko (tương đương với Châu Âu). Chúng tôi thực hiện mọi nỗ lực để đảm bảo sản xuất túi, như Cat Litter là nơi có thể tái chế.