ExmaRid là nhãn hiệu với một loạt các công thức chữa bệnh để điều trị bệnh nhẹ ở vật nuôi.