Hỏi đáp thú y 1

Hỏi đáp thú y đồng hành cùng Chippy

Tại Chippy, chúng tôi giữ mối quan hệ giữa thú cưng và chủ của chúng đi đầu trong mọi việc chúng tôi làm. Mối quan hệ này được gọi là trái phiếu giữa người và động vật và là một phần cơ bản của quyền sở hữu vật nuôi, cũng như công việc xảy ra trong các hoạt động thú y trên cả nước mỗi ngày.

Chippy là một cơ hội để ăn mừng trái phiếu này, điều tra cách chúng tôi hỗ trợ thú cưng của chúng tôi và cách chúng hỗ trợ chúng tôi lần lượt. Chúng tôi xem xét làm thế nào bạn có thể làm cho thú cưng của bạn hạnh phúc, tác động của chúng đối với bạn và làm thế nào bạn có thể làm việc cùng nhau để hiểu nhau.

Add Any content here