Chào mừng bạn đến với Chippy, nơi bạn sẽ tìm thấy tất cả thông tin thú cưng quan trọng bạn sẽ cần. Sở hữu thú cưng là một cam kết rất lớn và là một điều bạn cần phải chuẩn bị đầy đủ, cho dù bạn đã hoặc đang có kế hoạch lấy một bể cá, chó hay mèo, hoặc một cái gì đó nhỏ hơn như chuột đồng hoặc chuột nhảy. Đọc về cho ăn, đào tạo và chơi với thú cưng của bạn, và nhiều hơn nữa.

Chọn thú cưng

Từ giống chó đến cá nhiều màu sắc, tìm thông tin về một loạt các loại động vật khác nhau và hiểu nếu bạn sẵn sàng mang thú cưng vào cuộc sống của bạn, mang lại cho nó tình yêu, sự chăm sóc và môi trường mà nó xứng đáng.

Chăm sóc thú cưng

Nhận lời khuyên của chuyên gia về việc cho ăn, nuôi dưỡng, chơi và nhiều hơn nữa, để bạn có thể cung cấp một môi trường tuyệt vời nơi bạn và thú cưng của bạn có thể phát triển và cùng nhau phát triển.